Servei Mancomunat d'Arxius

El mes de setembre de 1998 es constitueix de manera oficial el Servei de Catalogació d’Arxius de La Vall d’Albaida, des del Departament de Cultura de la Mancomunitat, amb uns objectius clarament definits. Per una banda es va considerar el projecte com a viable pel fet de considerar els fons documentals que emmagatzemen els ajuntaments com a part del patrimoni local. Per un altra banda, l’estructura de les administracions públiques, en general, produeix una quantitat de documentació que, sovint, es fa difícil de controlar. I encara, a més de la funcionalitat organitzativa de la documentació emanada, també es tracta que la conservació dels documents que constitueix el fons es realitze de la manera més òptima perquè es mantinguen en bones condicions al llarg del temps.

El Servei es va oferir al 34 ajuntaments valldalbaidins amb unes actuacions estructurades per mòduls, de 4 hores d’intervenció. D’acord amb les necessitats locals cada ajuntament va contractar un nombre de mòduls a través d’un conveni d’adhesió signat pel President de la Mancomunitat i l’Alcalde de la població adherida. El conveni no té cap límit temporal preestablert sinó que es signa fins la finalització del servei, variable en qualsevol cas, i que així ha sigut al llarg d’aquets anys. Els Ajuntaments han modificat les seues intervencions depenent les necessitats del moment i sempre baix l’assessorament de les arxiveres. Exceptuant casos concrets no s’han tingut problemes amb el Servei i les condicions de treball. A hores d’ara,32 dels 34 municipis de la Vall estan inclosos dins del projecte.

Actualment els municipis valldalbaidins, a poc a poc, van cobrint el termini per a adherir-se a la documentació electrònica i així complir amb les dades establertes per a comptar amb un arxiu únic digital. Le noves lleis 39/2015, d’ 1 d’ octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques, i 40/2015, d’ 1 d’ octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, converteixen la tramitació electrònica en la forma habitual de l’actuació administrativa, enfocant-nos cap a un immediat horitzó d’administració sense papers.

Aquest és un nou repte al que s’enfronta el Servei Comarcal d’Arxius de la Mancomunitat. La implantació de l’administració electrònica eleva el nivell d’exigència ja que l’aplicació de gestors documentals que segueixen fefaentment l’Esquema Internacional d’Interoperabilitat implica el treball conjunt entre gestors, informàtics i arxivers. Equips de treball que aconsegueixen gestionar i integrar amb les aplicacions de gestió més adequades davant la dificultat de ser arxius menuts amb molt poc pressupost.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31