Web de la Mancomunitat de Municipis de La Vall d'Albaida
Perfil de contractant Oficina virtual

Notícies

Projecte Trèvol: taller d'ocupació

Bases generals per a la selecció de personal directiu, docent i de recolzament

Bases generals per a la selecció de l'alumnat

Annex I

Informació i documentació (pàgina SERVEF)

Documentació publicada el 20-11-2013

(L'horari de presentació de la documentació al registre d'entrada de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida serà de dilluns a divendres, de 9 h. a 14 h.)

Requisits per a sol·licituds com a alumnat

Per a la presentació de sol·licituds per a la selecció d'alumnat, el termini és fins el dia 5 de desembre de 2013.

Documentació publicada el 22-11-2013

Taller d'ocupació Trèvol 2: actes de baremació

Les persones que estiguen convocades a l'entrevista, hauran de dur els originals de la documentació que van presentar.

Les reclamacions hauran de ser per escrit i presentades a l'entitat. També es poden presentar per correu, en el qual cas preguem notifiqueu per fax a l'entitat el mateix dia de l'enviament.

Documentació publicada el 4-12-2013

Aclariment (col·lectius marginals): degut a un error en l'ordenació de la taula, les columnes dels noms i DNI no es corresponen. La puntuació es refereix al nom, i no al DNI. Disculpeu les molèsties.

Avís reclamacions

Contactarem amb aquelles persones que hagen presentat reclamació i que com a resultat de la revisió queden dins les entrevistes. Més endavant publicarem el resultat de totes les reclamacions.

Informació publicada el 10-12-2013

Taller d'ocupació Trèvol 2: actes de les entrevistes i actes finals

A continuació trobareu les actes corresponents a l'entrevista i al resultat final per als llocs de direcció, auxiliar administratiu, professors i compensatòria del Taller d'ocupació Trèvol 2.

Actes entrevistes

Actes finals

Informació publicada el 16-12-2013

Taller d'ocupació Trèvol 2: acta selecció alumnes

Ací teniu l'acta de selecció de l'alumnat. El taller comaençarà el proper dia 26 de desembre.

Acta selecció alumnat

Informació publicada el 20-12-2013Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida - Av. Sant Francesc, 8, 4a, 8 - 46870 Ontinyent (València)
Tel. 96 291 15 32 - Fax 96 238 85 45